Triple liar
За свободу нужно платить....свободой?...